Vrije plaatsen

Beschikbare vrije jaarplaatsen

Op dit moment zijn er geen vrije standplaatsen beschikbaar.

Heeft u interesse in een vrije standplaats? Neem dan contact met ons op via: info@wieskamp.nl. Dan kunnen we u informeren over standplaatsen die in de toekomst wellicht vrij komen.

Zoover logo

"Wederom een prachtige vakantie genoten op het Wieskamp. Wat een geweldige camping"

is dit toch voor jong en oud. Een goede sfeer, actief recreatieteam."

BROCHURE AANVRAGEN

Papier of digitaal  Vraag een folder van de camping aan