Nationaal Landschap Winterswijk

Ontdek één van de fraaiste landschappen van Nederland

Winterswijk is één van de 20 Nationale Landschappen van Nederland. Het is ook één van de meest actieve Landschappen. De totale omvang is ongeveer 22.000 hectare.

In 2005 wees de Nederlandse regering Winterswijk en delen van Oost-Gelre en Aalten aan tot Nationaal Landschap. De kleinschaligheid van het landschap was één van de hoofdredenen om dit te doen. Door deze kleinschaligheid wisselen essen, houtwallen, agrarische percelen, natuur en landgoederen elkaar snel af. Het landschap wordt een coulissenlandschap genoemd. Wandelend of fietsend ervaart u dit het beste. De uitzichten op het landschap wisselen zich zo snel af, als ware het coulissen in een theater.

Daarnaast kent Winterswijk ook enkele zeer unieke natuurgebieden. Loop bijvoorbeeld over de planken voetpaden over het hoogveen Korenburgerveen, of ontdek het oerbos in de Bekkendelle.

Het Winterswijkse landschap is een eeuwenoud agrarisch landschap. U ziet dat bijvoorbeeld terug aan de essen die u overal ziet liggen. Dit zijn verhogingen in het landschap op plaatsen waar eeuwen geleden een boerderij of stal heeft gestaan. De oude houtwallen worden in stand gehouden, als afscheiding tussen de akkers en de weilanden. Beekjes stromen dwars door Winterswijk, vroeger bedoeld om waterbronnen met elkaar te verbinden, maar inmiddels verworden tot unieke natuur.

Om dit alles in stand te houden en het buitengebied leefbaar te houden is er een stichting opgericht, de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL). Deze stichting investeert niet alleen projecten om het Nationale Landschap in stand te houden, maar zorgt er ook voor dat er overleg is tussen iedereen die er werkt en woont. Door mensen en partijen met verschillende belangen om de tafel te zetten en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, wordt het Nationale Landschap Winterswijk op een unieke manier in stand gehouden. Boeren, natuurorganisaties, landgoedeigenaren, recreatiebedrijven, gemeente, bedrijven en bewoners werken hierdoor samen aan de toekomst van ons unieke landschap.

Meer informatie: